fbpx

Naxhelet

Bijeenkomst in de natuur

Interne regelingen

ARTIKEL I - Toelating.

1.1 Alle kandidaten moeten een naar behoren ingevuld registratieformulier indienen. Dit verzoek om toelating wordt voorgelegd aan de commissie die na onderzoek het kandidaat-lid binnen een maand op de hoogte stelt van haar beslissing.

1.2 Het toelatingsverzoek van een minderjarige kandidaat dient vergezeld te gaan van ouderlijke toestemming.

1.3 De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5/7 leden. De functies van de commissie omvatten een voorzitter, een kapitein en leden van de commissie. De leden van het Comité worden benoemd door de raad van bestuur van de Naxhelet Golf Club en krijgen een mandaat van drie jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar. De voorzitter van de commissie bepaalt wie andere functies binnen de commissie bekleedt. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

1.4 De sportcommissie is samengesteld uit de voorzitter van de commissie, de kapitein, de secretaris en tenminste 1 vertegenwoordiger van de verschillende secties.

ARTIKEL II - Bijdragen - Inschrijfgeld.

2.1 Jaarlijks wordt een tarief voor het lidmaatschap en het inschrijfgeld vastgesteld, eventueel gedifferentieerd naar de categorie waartoe ze behoren: leeftijd, gezinsband, lidmaatschap.

Volwaardig lid: toegang tot de 18-holes baan, pitch/putt, school- en oefenholes. 7 dagen op 7.

Wekelijks: toegang tot de 18 holes baan, pitch/putt, 3 school holes. 5 dagen per week tijdens de week en met uitzondering van feestdagen. (WE en feestdagen = overeenkomstige greenfeebetaling voor 7/9 holes). Oefentoegang 18 dagen per week.

Landenlid: federatief lid van een Belgische of buitenlandse club. Dezelfde voordelen als een volwaardig lid.

Gratis lid: toegang voor oefenen, pitch / putt en schoolgaten.

Jongvolwassene: van 22 tot 29 jaar oud.

Junioren: van 0 tot 21 jaar.

2.2 Het gratis lid moet een greenfee tegen het gastentarief betalen voordat hij toegang krijgt tot de 18-holes baan. Mocht dit niet lukken, dan wordt de greenfee tegen de volledige prijs gefactureerd.

2.3 Betaling van het lidgeld impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden van dit reglement.

2.4 Het lidgeld is verschuldigd voor een jaar en wordt niet gerestitueerd, het dekt de periode vanaf 1er Januari tot 31 december. In geval van niet-naleving van de betaling van het abonnement tegen 31 december, verliest het lid de voordelen verbonden aan de federatiekaart (verzekering, enz.).

2.5 Leden moeten inschrijfgeld betalen voor een bedrag dat overeenkomt met hun registratiestatus.

2.6 Het lid kan verzoeken een heel jaar met verlof te zijn met behoud van het voordeel van zijn inschrijfgeld. Tijdens deze verlofperiode heeft het lid geen toegang meer tot golffaciliteiten en moet het een gereduceerd lidgeld betalen. Zolang alle lidmaatschapsbijdragen met verlof ononderbroken zijn betaald, blijft het lid vrijgesteld van het inschrijfgeld.

2.7 Een ieder die een schriftelijk verzoek aan de commissie heeft gedaan, wordt geaccepteerd als lid met verlof.

ARTIKEL III - Bezoekers.

3.1 Behalve de leden van de Naxhelet Golf Club, zullen de infrastructuren toegankelijk zijn voor de bezoeker, lid van een andere erkende club in België of in het buitenland. De bezoeker dient zich bij het betreden van het secretariaat (winkel) aan te melden om zijn contactgegevens mee te delen.

3.2 De bezoeker is verplicht de greenfee te betalen voordat hij toegang krijgt tot de sportfaciliteiten. Uitnodigende leden zijn verantwoordelijk voor deze registratieformaliteit en betaling voor hun gasten.

Het greenfee-tarief wordt bepaald door SA Châteaux Thermes & Golf. In ruil voor het betalen van de greenfee krijgen bezoekers een badge die ze zichtbaar in hun tas moeten hangen.

3.3 Châteaux Thermes & Golf SA machtigt zichzelf om regels vast te stellen die specifiek zijn voor het bovenstaande als dergelijke vrijstellingen naar behoren gerechtvaardigd zijn, in het bijzonder in het geval van bezoeken aan grote groepen, bijeenkomsten met andere clubs, federale evenementen of andere uitzonderlijke gevallen. 

3.4. Bezoekers dienen zich te houden aan dit reglement en meer in het bijzonder aan de spelregels, gedrag op het veld en op het terrein.

Een bezoeker die in overtreding is, kan onmiddellijk worden uitgesloten.

De Club behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren wier kleding of gedrag niet overeenkomt met het gebruik van de Club.

ARTIKEL IV - Toegang tot de faciliteiten.

4.1 Châteaux Thermes & Golf SA stelt de openings- en sluitingsuren van het golfterrein en de faciliteiten (terreinen, kleedkamers, oefenings enz.) Vast. Leden zijn verplicht deze te respecteren.

4.2 Het Comité behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde gebouwen en installaties te verbieden indien het dit nodig acht. Het kan in het bijzonder het spel in bepaalde seizoenen verbieden indien de toestand van het terrein deze maatregel vereist of indien het belang van bepaalde competities dit vereist. Het niet naleven van deze regel resulteert in een grote fout.

4.3 Elk object of elke waarde die op de gehele Naxhelet-site wordt achtergelaten, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar.

SA Châteaux Thermes & Golf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies.

4.4 Alle rekeningen met betrekking tot aankopen en consumptie moeten op tijd rechtstreeks aan de beheerders worden betaald. Het niet betalen kan leiden tot disciplinaire maatregelen bij de club.

ARTIKEL V - Kleedkamers.

5.1 De kleedkamers zijn toegankelijk voor leden, hun gasten en bezoekers.

5.2 Leden kunnen een kast in de vestiaires hebben tegen een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld door SA Châteaux Thermes & Golf.

5.3 Châteaux Thermes & Golf SA voorziet leden van toiletartikelen en handdoeken die op geen enkele manier het terrein kunnen verlaten. Iedereen moet ervoor zorgen dat de faciliteiten onberispelijk schoon blijven. Leden worden verzocht hun handdoeken na gebruik in de daarvoor bestemde mand te doen.

5.4 Het is strikt verboden het schoonmaken van golfschoenen in gootstenen of douches.

5.5 Wekelijks worden achtergelaten kleding en schoenen opgehaald en een maand bewaard op het secretariaat waar ze kunnen worden opgehaald.

5.6 We herinneren u eraan dat SA Châteaux Thermes & Golf op geen enkele manier verantwoordelijk is voor gestolen of beschadigde items, zowel in de kleedkamers als in de auto's op de parkeerterreinen en rond het clubhuis.

5.7 Leden die hun kast opgeven of de Naxhelet Golf Club verlaten, worden verzocht de kast binnen een maand na bekendmaking van hun beslissing leeg te maken. Anders wordt de kast geleegd en wordt de inhoud afgevoerd zoals beschreven in punt 5.5.

ARTIKEL VI: Kledingvoorschrift.

Correcte kleding is vereist en de volgende kledingcriteria moeten worden gerespecteerd:

6.1 Dames:

- Bermuda's toegestaan.

- Golfrok toegestaan.

- Geen halslijn of bustier.

- Shorts, training, joggen zijn verboden.

- Jeansbroeken zijn alleen toegestaan ​​in de praktijk.

6.2 Heren:

- Bermuda's toegestaan.

- Poloshirts en T-shirts met hoge hals zijn toegestaan.

- Trainen, joggen zijn verboden.

- Jeansbroeken zijn alleen toegestaan ​​in de praktijk.

6.3 junioren

- Ondergoed mag niet uit de broek steken.

- Geen broek met gaten, die niet midden op de billen bungelt, noch korte broeken.

- Trainen, joggen zijn verboden.

- T-shirt toegestaan ​​voor kinderen onder de 12 jaar.

- Jeansbroeken zijn alleen toegestaan ​​in de praktijk.

6.4 Aanwezigheid bij prijsuitreiking:

Om de prijsuitreiking bij te wonen en bovendien om een ​​prijs in ontvangst te nemen, met name uit respect voor de sponsors, is er een veranderingsplicht na het spelen.

Voor mannen heeft het dragen van een colbert en stropdas de voorkeur.

Bepaalde vrijstellingen worden beslist en verleend op de dag van de wedstrijd.

6.5 Golfschoenen moeten zijn voorzien van zachte spikes. De nagels zijn verboden.

6.6 Hoeden, petten en andere hoofddeksels moeten zoals gewoonlijk worden gedragen, d.w.z. met de goede kant naar boven en niet ondersteboven, en moeten binnen de faciliteiten worden verwijderd.

ARTIKEL VII - Golfspel.

7.1 De algemene regels van de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews zijn van toepassing.

7.2 Indien de Golf Federatie specifieke regels uitvaardigt voor een uitzonderlijke situatie (bv. Park en play), moeten deze volledig gerespecteerd worden. Het Comité behoudt zich het recht voor om dit reglement aan te passen aan het reglement van de club.

ARTIKEL VIII - Behoud van het land - Driving range.

8.1 De spelers zorgen ervoor dat het terrein niet wordt beschadigd, zij mijden in het bijzonder de tees en de greens, zij passeren de pre-greens of tussen de greens en de bunkers niet met hun trolley of de golfwagen.

8.2 Het is verboden om te circuleren met een golfwagen in de rough.

8.3 Om de maai-uitrusting te sparen, is het gebruik van plastic T-stukken verboden.

8.4 Op de baan moeten spelers ervoor zorgen dat de divots (graszoden) die ze hebben afgesneden of afgescheurd, onmiddellijk weer op hun plaats worden geplaatst en geëgaliseerd.

Alle plaatsen op de greens moeten zorgvuldig worden gerepareerd.

8.5 Spelers moeten ervoor zorgen dat ze het oppervlak van de green niet beschadigen bij het neerleggen van de tassen of de vlaggenstok. Om de hole niet te beschadigen, mogen spelers niet te dicht bij de hole staan ​​terwijl ze de vlaggenstok hanteren of de bal met een stok uit de hole halen.

8.6 Spelers moeten alle voetafdrukken of treffers die ze in een bunker hebben gemaakt zorgvuldig wissen en zorgvuldig harken. Ze gaan het onderste deel van de bunker in en uit.

8.7 De spelers zorgen ervoor dat er geen onnodige schade wordt aangericht aan de startende tees, in het bijzonder door het doen van oefenswings.

8.8 De training is alleen toegestaan ​​op de daarvoor gereserveerde plaatsen. Het is verboden om ballen op te rapen in het grasveld van de praktijk. Oefenballen worden alleen in het oefenterrein gebruikt. Het is ten strengste verboden om met oefenballen te spelen op de baan, op de pitch / putt, op de oefengreens en op de schoolgaten.

Spelers kunnen alleen oefenballen krijgen door de daarvoor bestemde ballenmachines te bedienen. 

Het gebruik van oefenballen buiten de aangewezen gebieden wordt als een ernstige overtreding beschouwd.

8.9 Alvorens te starten, en meer in het bijzonder in de winter, zullen de spelers zich informeren over de speelomstandigheden en de mogelijke beperkingen respecteren, in het bijzonder wat betreft het gebruik van elektrische of manuele trolleys, het type schoenen, enz ...

8.10 De spelers zullen de veiligheid van de personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het veld strikt respecteren. Ze zullen oppassen dat ze niet spelen totdat de tuinman (s) ze een signaal geeft of ze buiten bereik zijn. Een afslagplaats zonder speelmarkering (gekleurde noppen) en / of een green zonder vlag betekent dat de hole gesloten is.

8.11 Vuilnisbakken zijn zowel op de driving range als op het parcours aanwezig. De spelers zullen deze bakken gebruiken om het afval daarheen te gooien met respect voor de sortering.

Rokers gebruiken geschikte asbakken en gooien nergens sigarettenpeuken in.

ARTIKEL IX - Discipline.

9.1 Elke ontmoeting, demonstratie of discussie van politieke, religieuze of taalkundige aard is strikt verboden binnen de club.

Het oosten verboden voor leden om te gokken.

9.2 De bijzondere beslissingen van de commissie worden onder de aandacht van de leden gebracht door plaatsing op een bord dat zowel in de hal als in de kleedkamers is bevestigd. Het is verboden om privé- of reclameboodschappen binnen de club te plaatsen buiten de daarvoor bestemde zones (met toestemming van het secretariaat).

9.3 De golfregels, zoals vastgesteld en mogelijk gewijzigd door de Royal & Ancient Golf Club of Saint Andrews en de United States Golf Association, zijn bindend voor de baan.

9.4 Huisdieren zijn verboden op het terrein en in alle faciliteiten van de Naxhelet Golf Club. 

9.5 Het gebruik van mobiele telefoons is verboden op het veld tijdens de wedstrijden, behalve wanneer noodsituaties dit rechtvaardigen. Evenzo, voor ieders gemoedsrust, gebruikt het gebruik van mobiele telefoons en / of elektronische spellen in het restaurant, clubhuis en terras de regels van decorum en respect voor anderen.

9.6 Spelers die de prijsuitreiking niet kunnen bijwonen, moeten het secretariaat hiervan op de hoogte brengen door dit op de scorekaart te vermelden. Elke speler die het secretariaat niet heeft ingelicht, wordt automatisch als "afwezig" beschouwd.

9.7 De leden van de Naxhelet Golf Club, zowel onderling als jegens de verschillende managers van de club, zijn verplicht om de regels van beleefdheid, beleefdheid en decorum te respecteren en zich met mate en terughoudendheid te gedragen, waarschijnlijk om serene, natuurlijke en prettige relaties in de Club.

9.8 Elke persoon of speler die officieel de Naxhelet Golf Club buiten of in een andere golfclub vertegenwoordigt, is verplicht om de golfregels te respecteren, maar ook de regels van beleefdheid, beleefdheid en decorum, en om een ​​gedrag op maat en terughoudendheid te hebben. Als het een wedstrijd is, is het dragen van het clubuniform verplicht. 

9.9 Elke gebruiker van een golfwagen moet de voorschriften op de voorruit respecteren. Op het secretariaat tekent de gebruiker een verklaring van afstand en zorgt hij ervoor dat de wagen ontdaan van alle meegebrachte rommel of voorwerpen.

Hij zal de golfwagen op de daarvoor bestemde plaats stallen.

9.10 Elke speler mag de baan (18 holes en pitch / putt) niet betreden zonder vooraf een starttijd te hebben gereserveerd, hetzij via de igolfapplicatie, hetzij via het secretariaat. Hij zal zijn aanwezigheid kenbaar maken aan het secretariaat voordat hij aan de cursus begint. Als hij zijn reservering niet kan honoreren, moet hij zich uitschrijven. Als de speler zich niet uitschrijft of als hij zich meerdere keren te laat uitschrijft, kan hij worden bestraft door de Commissie.

10.10 Het verstrekken en / of nuttigen van alcoholische dranken, zowel op de cursussen als in de praktijk, is strikt verboden.

ARTIKEL X - Sancties.

Klachten van leden tegen een of meer andere leden (inclusief klachten over valsspelen, slecht gedrag, etc.) worden pas in behandeling genomen nadat ze zijn behandeld. schriftelijk en ondertekend op het secretariaat.

10.1 Naast de specifieke straffen waarin de golfregels voorzien, kan elke overtreding van de bepalingen van deze Interne Regels aanleiding geven tot andere straffen.

Om te weten:

10.1.1 Kleine straffen die kan worden genomen door de kapitein, de president of een andere door hen aangewezen persoon. In het bijzonder de mondelinge waarschuwing, eventueel vergezeld van de verplichting om de grond te verlaten, of de schriftelijke waarschuwing.

10.1.2 Grote sancties die pas door de commissie kan worden genomen, na onderzoek van het probleem en / of het horen van de verschillende partijen.

a) 1leeftijden opmerking: schorsing van de club voor een periode van 1 maand.

b) 2de opmerking: schorsing van de club voor een periode van maximaal 12 maanden.

c) 3de opmerking: uitsluiting van de club.

10.1.3 Specifieke sancties : het gebruik van plastic T-stukken, oefenballen op het veld, of het ongepast gebruik van handdoeken die beschikbaar zijn in de kleedkamers of elk ongepast gebruik dat leidt tot schade of extra kosten kan aanleiding geven tot de volgende financiële sancties, naast het herstellen van de schade en / of vergoeding van kosten:

a) 1leeftijden opmerking: mondelinge berisping

b) 2de opmerking: een boete van 100 €

c) 3de opmerking: oproeping aan de sportcommissie en beraadslaging over de toe te passen sanctie.

10.2 Behalve de mondelinge waarschuwing wordt de sanctie die de voorzitter of de kapitein of de commissie ten aanzien van een lid heeft genomen, schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.

10.3 Elke beslissing van de president, de kapitein of de commissie is onherroepelijk en mag niet worden gerechtvaardigd.

10.4 De sancties voorzien in het park en spel van de golffederatie zijn van toepassing in de club en worden ondersteund door de commissie.

ARTIKEL XI - Bevoegdheden van de kapitein.

11.1 De kapitein beslist over de verdeling van de wedstrijden en spellen op de banen, de dagelijkse eigenaardigheden van het spel, de toepassing van de spelregels gepubliceerd door de Royal & Ancient Golf Club van Saint Andrews en de interpretaties die eraan gegeven moeten worden in geval van twijfel of geschil. Zijn beslissingen met betrekking tot de golfregels zijn definitief.

De kapitein is bevoegd om kleine sancties op te leggen.

11.2 De kapitein zit het handicapsysteem van de Koninklijke Belgische Golf Federatie voor.

11.3 In geval van afwezigheid van de kapitein, kan de commissie een andere persoon aanwijzen die hem kan vervangen voor de dagelijkse beslissingen die nodig zijn voor de organisatie van het golfspel.

ARTIKEL XII - Toewijzing van handicaps.

Het praktische bekwaamheidsattest is een vergunning die toegang geeft tot het veld en tevens de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan clubcompetities.

Dit certificaat komt overeen met een spelniveau bepaald door de sportcommissie.

Spelers die niet over het bewijs van praktische bekwaamheid beschikken, zijn “niet geclassificeerd” en hebben geen toegang tot de baan (18 holes) zonder speciale toestemming van de commissie.

Toegang tot de drie trainingsgaten is afhankelijk van de waardering van de Head Pro en de commissie.

Succesvolle afronding van het theorie-examen geeft toegang tot Pitch and Putt, met instemming van de Head Pro en de commissie.

ARTIKEL XIII - Professionals.

13.1 Alleen door de club aangewezen professionals zijn bevoegd om les te geven aan leden en bezoekers van de Naxhelet Golf Club onder voorwaarden die vooraf bestudeerd zijn bij de ASBL Naxhelet Golf Academy.

ARTIKEL XIV - Winkel.

14.1 Er wordt een pro shop opgezet ter beschikking van de leden en bezoekers van de Naxhelet Golf Club.

ARTIKEL XV - Clubhuis.

15.1 Tenzij geautoriseerd door de Directie, is de kleine lounge op 1er vloer is strikt gereserveerd voor leden van de Naxhelet Golf Club. 

15.2 Châteaux Thermes & Golf SA stelt de openingstijden van het clubhuis vast die bij de ingang worden vermeld.

Leden en bezoekers dienen zich strikt aan dit schema te houden.

ARTIKEL XVI - Organisatie van het spel - Wedstrijdreglement.

16.1 De kapitein beslist over de toewijzing van het land en de plaatsen waar de beoefening is toegestaan.

16.2 De prioriteiten worden bepaald in overeenstemming met de regels opgesteld door de Raad van Nationale Golfverenigingen en de Koninklijke Belgische Golffederatie.

16.3 Wanneer de greenkeeper de grond aangeeft in winterse omstandigheden, zijn golfcars en trolleys zonder pinnen ten strengste verboden. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.

Het niet naleven van deze regels zal leiden tot onmiddellijke sancties. (uitzetting uit het veld en, bij herhaalde overtreding, dagvaarding naar de commissie).

Bijzondere "handigolf" voorwaarden: spelers die in het bezit zijn van een handigolfkaart mogen in winterse omstandigheden gebruik maken van een golfcar op de baan. Deze bijzondere maatregel wordt verleend zolang de karren geautoriseerd zijn en met toestemming van het secretariaat.

16.4 Het secretariaat behoudt zich het recht voor om de vluchten te groeperen (bv.: aantal spelers, vlotheid van het spel, enz.).

16.5 Een onderdeel dat de holes niet in de voorgeschreven volgorde speelt, heeft geen prioriteit op de baan en moet onmiddellijk en spontaan een onderdeel dat het nadert, laten passeren. Het is verboden ergens op het veld te snijden, tenzij er geen speler op de holes is voor en na de hole die bedoeld is om te worden gespeeld.

16.6 Inschrijvingen voor wedstrijden moeten worden gedaan via de website of via het secretariaat, telefonisch of per e-mail, en volgens de modaliteiten bepaald door de kapitein die de inschrijvingen kan beperken gezien de beschikbaarheid van het veld.

De starttijden worden uiterlijk de dag voor de wedstrijd meegedeeld.

In het geval van overbevolking bij een wedstrijd, wordt voorrang gegeven aan de leden.

16.7 Elke wijziging aan de startlijst, aangebracht zonder toestemming, wordt bestraft met onmiddellijke diskwalificatie van de wedstrijd.

16.8 De spelers moeten de golfregels respecteren, in het bijzonder wat betreft de aanwezigheid bij de start van een wedstrijd (10 minuten voor de starttijd).

De regels van golf moeten bekend zijn en moeten worden toegepast door de spelers.

Respect voor spelende partners, het veld, fair play en beleefdheid maken deel uit van de gedragscode.

Op de dag van de wedstrijd hebben de geldende lokale regels voorrang op de algemene golfregels.

16.9 De kapitein behoudt zich het recht voor om, zelfs op het laatste moment en in het algemeen belang, de teams of de starttijden te wijzigen.

Spelers worden zoveel mogelijk op de hoogte gesteld, maar het blijft hun plicht om het tijdstip van vertrek te verifiëren.

16.10 Tijdens de wedstrijden moeten de opmerkingen van de kapitein of de door hem aangewezen persoon, voor een constructief doel en in het belang van iedereen, tot op de letter gevolgd worden op straffe van sancties beschreven in artikel X (in overeenstemming met paragraaf 10.1).

Wanneer de kapitein, een maarschalk of een bevoegd persoon een speler of een team vraagt ​​om in te halen, moet de speler of het team onmiddellijk voldoen.

In geval van niet-naleving van de beslissing, wordt de speler of het team gediskwalificeerd.

16.11 Het gebruik van een metrische verrekijker en baan-gps is toegestaan ​​tijdens vriendschappelijke wedstrijden en competities. Apparaten die het niveauverschil of de windsnelheid aangeven, zijn ten strengste verboden tijdens wedstrijden.

16.12 Verlaten tijdens een wedstrijd wordt alleen getolereerd om naar behoren gemotiveerde redenen (op straffe van een kleine sanctie).

16.13 Elke deelnemer die, zonder waarschuwing, niet verschijnt op een wedstrijd waarvoor hij is ingeschreven, zal een opmerking ontvangen en kan worden geschorst voor de volgende wedstrijd.

16.14 Elke deelnemer die is betrapt op bedrog of ongepast gedrag zal worden bestraft door de commissie.

16.15 De minimumleeftijd voor het gebruik van een golfwagen is 18 jaar.

De bestuurder moet zich houden aan de voorschriften die in de golfwagen worden weergegeven.

Het gebruik van een golfwagen in wedstrijden wordt alleen geaccepteerd op vertoon van een medisch attest, met uitzondering van het clubkampioenschap (geen golfwagen geaccepteerd).

Als de speler besluit om een ​​golfwagen in de competitie te gebruiken zonder medische verklaring, wordt hij gediskwalificeerd.

16.16 Senior spelers die in de loop van het jaar de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, mogen starten vanaf de blauwe tees met de slagen die overeenkomen met de gele tees.

Senior spelers die de leeftijd van 80 in het jaar hebben bereikt, kunnen starten vanaf de rode tees met de slagen die overeenkomen met de gele tees.

Senior spelers die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt en een handicap groter dan 22,1 mogen starten vanaf de groene tees, gelegen op de fairway, met de slagen die overeenkomen met de rode tees.

Deze maatregelen hebben betrekking op “enkele” wedstrijden.

Als team beslist de wedstrijdleider over de toewijzing van de starttees.

16.17 Junioren onder de 12 jaar met een handicap tussen 57 en 37 starten vanaf de oranje tees met 2 slagen per hole, ongeacht hun handicap.

Junioren met een handicap van 36 starten vanaf hun respectievelijke dekhengst (geel of rood).

16.18 Mensen met een erkend invaliditeitspercentage starten vanaf de rode plots met de slagen die overeenkomen met de gele tee.

16.19 Tie-breaker bij gelijkspel tijdens een wedstrijd.

Als er een gelijkspel optreedt in de resultaten van een wedstrijd, wordt het als volgt gemaakt: 

  • Stableford-berekening: de eerste plaats wordt toegekend aan de kleinste handicap.

Bij dezelfde handicap, als er nog steeds een gelijke stand is, worden de scores per hole vanaf hole 18 vergeleken.

Als laatste redmiddel zal een loting plaatsvinden in aanwezigheid van de betrokken spelers.

  • Strokeplay: in het geval van een gelijke stand wordt de gelijkspel beslist door omhoog te gaan vanaf hole 18.

Indien er dan nog steeds een gelijke stand is, zal er geloot worden in aanwezigheid van de betrokken spelers.

  • Clubkampioenschap – Strokplay-berekening: bij een gelijkspel wordt het gelijkspel beslist in play off op holes 10 en 18. De best behaalde score blijft behouden.

Als er nog steeds een gelijke stand is, wordt de gelijke stand beslist in "sudden death" op holes 10 - 18.

Je zou willen
ontvang onze nieuwsbrief ?